Đá Trân Châu Perlite Trong Quản Lý Chất Thải Và Tràn

Đá perlite sau khi nung là một loại vật liệu màu trắng siêu nhẹ. Perlite là chất vô cơ, trơ, trung tính về độ pH, ổn định về mặt sinh học.

Perlite được sử dụng trong các ứng dụng môi trường để hấp thụ dầu, thấm và ổn định hóa chất tràn và các chất ô nhiễm dạng lỏng khác. Perlite cũng được trộn với đất để lọc nước mưa chảy tràn từ các bề mặt lát đá, giảm thiểu nước mưa dâng và xói mòn, đồng thời đóng rắn chất thải lỏng và bùn công nghiệp để vận chuyển.

Đá trân châu mở rộng thấm và giữ chất thải lỏng

Làm rắn chất thải lỏng bằng đá trân châu nở ra trước khi vận chuyển đến bãi chôn lấp. Perlite hoạt động như một miếng bọt biển khoáng để làm sạch và làm rắn chắc các vết dầu đổ.
Perlite giữ chất lỏng thải theo ba cách: ở bên ngoài sủi bọt, ở nhiều khoảng trống và ngóc ngách trên bề mặt, và lơ lửng giữa các hạt. Lớp đá trân châu mịn, cung cấp nhiều diện tích bề mặt hơn và nhiều khoảng trống giữa các mặt, do đó hấp thụ nhiều hơn, sẽ giữ và ổn định nhiều chất thải lỏng hơn.perite-xử-lý-chất-thải

 Quản lý nước mưa

Một vài đặc điểm vật lý của đá trân châu sẽ phát huy tác dụng khi được sử dụng trong các công trình quản lý nước mưa, các đặc tính lọc tích cực và khả năng giữ nước của nó.
– Đầu tiên loại bỏ và giữ lại các chất ô nhiễm và các chất rắn gây đục khác do nước mưa cuốn vào.
– Thứ hai giúp kiểm soát sự gia tăng như một thành phần hấp thụ trong mái nhà thực vật và đất sinh học.
Đá trân châu trong đất của các công trình sinh thái này sẽ góp phần vào độ cứng của lớp phủ thực vật bằng cách cải thiện độ nghiêng của đất và hình dạng vùng rễ.

xem thêm: Đá Vermiculite Lọc – Hấp Thụ – Xử Lý Nước Thải