DANH SÁCH CÁC VƯỜN NHÀ CUNG CẤP

Đây là các nhà vườn cam kết trồng trái cây hữu cơ sạch, rau hữu cơ sạch được tuyển chọn làm nhà cung cấp cho Ms.SIRO.

1/ Vườn nhà anh A, Châu Thành, Bến Tre.

2/ Vườn nhà chị B, Cái Bè, Tiền Giang.